Glocal Health utvecklar hälso- och sjukvårdstjänster för framtiden. Vi erbjuder kvalitativa lokala tjänster genom att använda smarta tekniska lösningar och genom att vara flexibla och snabbrörliga.
Glocal Healths tjänster bygger på mobila lösningar som effektivt och smidigt kan erbjuda våra tjänster nära patienterna. Internet och telemedicin gör det möjligt att erbjuda experthjälp var som helst och när som helst vilket gör att vi med vår affärsmodell kan erbjuda diagnos och behandling med hög kvalitet. Genom att samordna våra mobila resurser med telemedicin kan vi få ett högt kapacitetsutnyttjande och därmed också kontroll på kostnaderna.

Glocal Health AB är ett utvecklingsbolag som med konceptet ?glocal? health som grund ska utveckla nya bolag.