Vår idé är att erbjuda medicinska tjänster baserade på mobila enheter utrustade med avancerad utrustning och kombinera detta med experthjälp via telemedicinska lösningar.
Glocal Health Multicare är smidiga mobila enheter med specialutbildad personal som erbjuder diagnostik och behandling till multisjuka patienter i hemmiljö, sjukhem eller särskilda vårdboende.

Glocal Health Multiteam - gör det möjligt att erbjuda bra vård i hemmet och minska besöken på vårdcentraler och sjukhus.

Glocal Health Services - våra mobila enheter erbjuder bland annat MR, CT och mammografiundersökningar för att komma tillrätta med köer och/eller fungera som backup vid ombyggnad. Våra radiologer bedömer bilderna och kan också erbjuda medverkan i virtuella ronder och konferenser.

Glocal Health Research - med hjälp av våra mobila enheter, utrustade med den senaste medicinska teknologin, utbildad personal och våra medicinska experter, kan vi genomföra kliniska studier med hög kvalitet under kort tid.

Glocal Health Dialys - våra mobila dialysenheter kan hantera dialys för 6-7 patienter samtidigt och erbjuder en möjlighet att smidigt ge avlastning åt fulla eller överbelagda dialyscenter. Vi utvecklar också ett koncept för semesterdials, där våra enheter ska finnas tillgängliga på olika semesterorter.

Glocal Health Clinics - våra mobila lösningar kan lätt kombineras för att utveckla nya lösningar för företagshälsovård och friskvård.

Glocal Health AB