Begreppet glocal bygger på idén att individer, grupper, organisationer eller företag har förmågan att think globally and act locally.
Glocal Health försöker uppfylla detta genom att kombinera små flexibla lokala resurser - våra mobila enheter med rätt utbildad personal och med avancerad utrustning - med globala stödfunktioner, som till exempel expertkonsultationer och bildgranskning, förmedlade via internet (telemedicin).

Glocal Health AB