Vår vision är att kunna erbjuda våra kunder en kvalitativ sjukvård oavsett var de befinner sig (Quality Healthcare wherever you are).
Vår målsättningär att med konceptet Glocal Health som grund, och i takt med den snabba medicintekniska utvecklingen, kunna erbjuda nya attraktiva tjänster för diagnostik och behandling.